Vill du veta mer?

På den här sidan finner du ett formulär där du kan fylla i vilket läger du är intresserad av att veta mer om. Vi tar sedan kontakt med dig och ger dig mer information.

Hivskola för dig mellan 10-12 år

Hivskolan för dig som är mellan 10–12 år är under en helg, men en övernattning. Vi lär oss mer om hiv på ett roligt sätt, samtidigt som vi till exempel leker, bakar, har skaparverkstad och ordnar tävlingar. Välkommen med din anmälan!

(Det finns några sovplatser för föräldrar på kursgården, i det fall där du behöver ha en vuxen du känner med dig)

Hivskola för dig mellan 13-17 år

Hivskolan är dig som är mellan 13–17 år är ett fyra dagar långt läger med tre övernattningar. Lägret är alltid i början av sommarlovet. Lägret är ett tillfälle att lära känna andra ungdomar i samma ålder. Vi har roligt tillsammans i en trygg och mysig miljö. En dag gör vi en utflykt med aktivitet. Vi pratar om hur det kan vara att leva med hiv, om relationer och framtid. En av dagarna finns en läkare på plats och lär oss mer om läkemedel och aktuell forskning.

Familjeläger

Familjelägret är för familjer med barn i åldrarna 0–10 år och arrangeras tillsammans med patientorganisationen Noak ark. Lägret anordnas vanligen vartannat år och ligger över en helg. På familjelägret får ni som familj möjlighet att lära känna varandra, att umgås och dela erfarenheter. Det finns tid för gemensam lek och pyssel. Vi erbjuder föräldrar tid att sitta tillsammans och dela erfarenheter, samtidigt som barnen erbjuds egna aktiviteter.

Familjehivskola för barn 0-10 år och deras familjer

För närvarande inga planerade datum.

12 - 13 oktober 2024

Hivskola för dig mellan 10-12 år

Mer information kommer finnas tillgängligt i närmare anslutning till planerat läger.

14 - 17 juni 2024

Hivskola för dig mellan 13-17 år

Mer information kommer finnas tillgängligt i närmare anslutning till planerat läger.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR