Hivskola

Barnhivcentrums hivskola är en utbildningsverksamhet och en mötesplats i lägerform, för alla barn och ungdomar mellan 10-18 år som lever med hiv och som bor i Sverige. På hivskola får deltagarna möjlighet att prata, att leka och att lära sig om hiv i en grupp med jämnåriga.

Vår hivskola är ett tre-fyra dagar långt läger på en kursgård nära Stockholm. Den är åldersindelad och erbjuds en gång per år för barn och ungdomar som är 10-12 år, 13-14 år och 15-18 år.
 Vistelsen är gratis för deltagarna. Hivskolan anordnas av oss som arbetar på Barnhivcentrum och Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

På hivskolan finns information, samtal, film och andra aktiviteter som handlar om hur det är att vara ung och att leva med hiv. Deltagarna får träffa många andra barn och ungdomar med hiv och ges möjligheten att knyta nya kontakter. Vi skapar möjlighet till samtal där barnen delar erfarenheter med varandra och gör övningar kring hur det är för dem att leva med hiv.

Barnhivcentrums hivskola har funnits i 15 år och de 140 barn och ungdomar som har deltagit i verksamheten berättar i sina egna utvärderingar att hivskolan ger dem kunskap, både om sin hiv-infektion och om sig själva. Många uppger att de tidigare har känt sig ensamma och genom hivskolan kan de träffa andra som befinner sig i samma eller liknande situation, på en trygg plats där de kan vara sig själva. Med andra ord, en plats där man kan leva öppet med sin diagnos.  Många barn och ungdomar återkommer därför årligen till hivskolan.

    Extern utvärdering!

    Barnhivcentrums hivskola har utvärderats externt. Ta gärna del av denna här!

    Ladda ner fil

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR