Fakta om hiv

Hiv är en förkortning för humant immunbrist virus.

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor på följande sätt om den som lever med hiv inte tar mediciner regelbundet:

  • Genom oskyddat sex.
  • Genom orena sprutor.
  • Från en mamma som har hiv till sitt barn under graviditet, förlossning eller via bröstmjölk när barnet ammas.

Den vanligaste orsaken till att barn får hiv är att viruset har förts över från barnets mamma när barnet föddes eller genom bröstmjölk (amning). Om mamman äter mediciner mot hiv varje dag under graviditeten och inte ammar sitt barn, förhindras hiv att föras över till barnet. Hiv kan inte föras över mellan människor på några andra sätt än de som du just läst om.

Vad är Cd4-celler?

Cd4-cell är en sorts vit blodkropp som också kallas för hjälparcell. Det finns olika vita blodkroppar som tillsammans bildar kroppens immunförsvar. Immunförsvaret hjälper kroppen att skydda sig mot olika sjukdomar. När hiv-virus kommer in i kroppen, tar det sig in i Cd4-celler och använder dem som en fabrik för att göra fler hiv-virus. När Cd4-celler har använts på det sättet förstörs de. När många Cd4-celler har förstörts blir kroppens immunförsvar svagt och det klarar inte längre av att stoppa och skydda kroppen från andra sjukdomar.

Hur fungerar hiv-mediciner?

Hiv-mediciner skyddar Cd4-cellerna så att hiv-virus inte kan ta sig in i dem. Då kan inte viruset föröka sig och viruset förstörs. När det inte finns virus som förstör CD4-cellerna, skapas nya CD4-celler och immunförsvaret förblir starkt. Ett starkt och bra immunförsvar skyddar mot sjukdomar och allvarliga infektioner.

När man bär på hiv-virus behöver man äta mediciner varje dag hela livet. Hiv-mediciner finns för barn och vuxna som tabletter och för små barn som flytande medicin, s.k. mixturer. Trots att man äter medicin, finns ett litet antal hiv-virus kvar i kroppen som gömmer sig som ett litet minne i cellen. Så länge det är så lite virus som ligger gömt är det ofarligt och kan inte förstöra Cd4-cellerna. Om man missar eller glömmer att ta sina hiv-mediciner flera gånger kommer viruset att hitta ut igen. Då börjar viruset att göra sig till fler med hjälp av Cd4-cellerna, som förstörs. Därför är det är mycket viktigt att alltid komma ihåg att ta sina hiv-mediciner!

När en person som lever med hiv tar sina mediciner varje dag, kan inte hivviruset föras över från en person till en annan. När man är tonåring eller vuxen och vill ha sex med någon så är det ändå viktigt att skydda sig med kondom.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR