Fakta om hiv

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus.

Hiv är ett virus. Om den som har hiv inte tar mediciner, kan hiv överföras till andra människor på tre olika sätt:

  • Från en mamma som har hiv till sitt barn under graviditet, förlossning eller via bröstmjölk när barnet ammas.
  • Genom oskyddat sex.
  • Genom att dela samma spruta.

Hiv kan inte föras över mellan människor på några andra sätt än dessa tre. Det vanligaste när ett barn har hiv är att viruset har förts över från mamman när barnet föddes eller genom bröstmjölk (amning). Om mamman äter mediciner mot hiv när barnet ligger i magen och inte ammar sitt barn, förs inte hiv över till barnet.

Vad är Cd4-celler?

Cd4-celler finns i blodet och är en sorts vita blodkroppar. Vita blodkroppar behövs för att skydda kroppen mot olika sjukdomar. Skyddet kallas för kroppens immunförsvar. Virus vill alltid göra sig till fler virus. Hivviruset tar sig in i Cd4-cellen och använder den som en sorts fabrik för att göra fler hivvirus. När Cd4-celler används på det sättet förstörs de. När många Cd4-celler har förstörts blir kroppens immunförsvar svagare och skyddar inte kroppen lika bra.

Hur fungerar hiv-mediciner?

Hiv-mediciner skyddar Cd4-cellerna så att hiv-virus inte kan ta sig in i dem. Då kan inte viruset göra fler av sig själv och nästan alla virus förstörs. När det inte finns virus som förstör Cd4-cellerna, skapas nya Cd4-celler och immunförsvaret fortsätter vara starkt. Därför är det är viktigt att komma ihåg att ta sina hiv-mediciner varje dag.

Utan virus = utan risk

Medicinerna gör så att det blir så lite virus kvar i blodet att det inte går att mäta. Man kan säga att det lilla som blir kvar sover och är ofarligt. Då kan inte hivviruset föras över till någon annan.

Att ha hiv och skaffa barn

Du kan både bli gravid eller göra någon gravid när du har hiv utan att barnet får hiv. Om en mamma som har hiv tar sina mediciner som hon ska under graviditet och förlossning, och även undviker amning, finns det ingen risk att hiv överförs till barnet.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR