Fakta om hiv

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus.

 

Hiv-virus är så små att man inte kan se dem. Det finns många olika sorters virus och det som är gemensamt för alla är att de vill göra sig till fler. För att göra sig till fler behöver hiv-viruset hitta en cell som den kan använda för det.

 

 

Vita blodkroppar är en del av kroppens immunförsvar och behövs för att skydda kroppen mot olika infektioner och sjukdomar. Hivviruset tar sig in i en del av de vita blodkropparna som kallas för Cd4-celler och använder dem som en sorts fabrik för att göra fler hivvirus. När Cd4-celler har använts förstörs de. När många Cd4-celler har förstörts räcker de inte till för att skydda kroppen mot andra sjukdomar. När immunförsvaret är dåligt kan man bli väldigt sjuk

 

Hur fungerar hiv-mediciner?

Hiv-mediciner skyddar Cd4-cellerna så att hiv-virus inte kan ta sig in i dem. Då kan inte viruset göra sig till fler. Medicinerna gör så att det blir så lite hivvirus kvar i blodet att det inte går att mäta. Man kan säga att hiv-virus sover och då inte kan förstöra något i kroppen. Genom att man tar mediciner varje dag fortsätter viruset att sova.

 

 


U=U

Undetectable = Untransmittable

När hiv-viruset sover kan de inte smitta


 

Att ha hiv och få barn

Man kan både bli gravid och göra någon gravid när man har hiv utan att barnet får hiv om man tar sina hiv-mediciner. Medicinerna skyddar både från att smitta ens partner och att hiv överförs till barnet.

Vad händer om man inte tar mediciner?

Om man har hiv och inte tar mediciner blir immunförsvaret svagt och kan inte skydda mot andra infektioner och sjukdomar. Till slut blir man mycket sjuk och det kallas för Aids. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar man kan få då.

Om man inte tar medicin kan hiv smittas till andra så här:

  • Från en kvinna som har hiv till barnet under graviditeten, förlossningen eller via bröstmjölk när barnet ammas.
  • Genom oskyddat samlag (utan kondom)
  • Genom att dela samma spruta, tex vi narkotikamissbruk

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR