För barn & unga

I Sverige finns det ungefär 100 barn mellan 0–18 år som har hiv. De allra flesta är födda med hiv.

Det finns bra hivmediciner som gör att den som har hiv och tar mediciner varje dag kan leva ett friskt liv, som vem som helst. Den som tar mediciner kan inte heller smitta någon annan med hiv.

Barn och unga som har hiv gör precis samma saker som andra barn, går i förskola och skola, leker och har fritidsaktiviteter. Hiv syns eller märks inte och barn med hiv är inte mer sjuka än andra, så länge det tar sin medicin.

Det som skiljer barn som har hiv från andra barn och unga är att de tar medicin, oftast några tabletter en gång om dagen. De behöver också komma till sjukhuset för undersökning och ta blodprov 3–4 gånger per år.

En del barn och familjer berättar om hiv för alla runt omkring sig, andra väljer att bara berätta för några få nära personer. Det är många i samhället som behöver mer kunskap om hiv och om hur hiv fungerar idag. Andras okunskap kan ibland göra att barn och familjer med hiv är mer tysta om hiv än de egentligen vill vara.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR