För barn & unga

I Sverige finns det ungefär 113 barn som lever med hiv. Nästan alla barn har fått hiv från sin mamma. Barnen bor i olika delar av Sverige och ungefär hälften bor i Stockholmsområdet.

Barnen som lever med hiv i Sverige tar mediciner och går till sjukhuset för kontroll ungefär fyra gånger om året. Medicinerna gör så att barnen är lika starka och friska som barn utan hiv. Medicinerna gör också att viruset inte kan föras över till en annan människa.

Barn med hiv gör precis samma saker som andra barn, som att gå i förskola och skola, leka och sporta. Hiv syns eller märks inte och gör inte barn med hiv sjuka om de äter sina mediciner.

En del barn och familjer berättar om hiv för alla runt omkring, andra väljer att bara berätta för några få nära personer. Det är många som behöver mer kunskap om hiv och om hur hiv fungerar idag.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR