Adoption

Varje år kommer det barn till Sverige genom adoption. En del av dessa barn har olika kroniska sjukdomar, hiv är en av dem.

Inför adoption av ett barn med hiv är familjen välkommen att kontakta oss på Barnhivcentrum för att få information och svar på frågor. I samband med barnbesked kan vi bistå med en genomgång av barnet medicinska journal från hemlandet. Barnhivcentrum kan också förmedla kontaktuppgifter till barn eller infektionsklinik på hemorten. Det kan vara bra att ha en planering för ett första besök efter hemkomst till Sverige. Barn som lever med hiv kan göra den så kallade adoptivbarnsundersökningen i samband med det första besöket på sin klinik.

Det är bra att ta med sig hiv-mediciner från hemlandet för minst 2 månader eftersom det är bäst att fortsätta med barnets invanda mediciner tills provtagning och andra undersökningar i Sverige är klara.

Förutom vårdens resurser finns det också patientföreningar som arbetar med stöd till familjer som lever med hiv.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR