CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH HIV – Current situation in Sweden, globally - a short update - 2023

  Sandra Soeria-Atmadja Paediatrician, Barnhivcentrum, ALB, Karolinska University Hospital

  Ladda ner fil

  Paediatric HIV care in Germany including care for Ukrainian war refugees - 2023

  Cornelia Feiterna-Sperling Charité University Medicine Berlin

  Ladda ner fil

  HIV Breast feeding 2020

  Hermione Lyall

  Ladda ner fil

  Children and adolescents with HIV 2020

  Lars Navér

  Ladda ner fil

  A transition pathway 2019

  Maria Dowie

  Ladda ner fil

  Neurocognitive disorders in youth with HIV 2019

  Daniella Chilton

  Ladda ner fil

Barnhivdagen – 27 september 2024

Barnhivcentrum arrangerar årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige. Sedan 2020 har även kollegor från norden deltagit, så även i år. Konferensen hålls därför hållas i huvudsak på engelska.

Årets barnhivdag hålls fredagen den 27 september, Hilton Slussen, Stockholm

Länk till anmälan

Program – Barnhivdagen 2024

 

 

 

Nedan och till höger hittar du föreläsningar från tidigare konferenser

Paediatric HIV care: What’s happening in the UK – 2023

Katie Warburton – Senior Lecture in Children and Young People’s Nursing, Pediatric Specialist Nurse, PhD Student

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR