Pedagogiskt samtalsmaterial kring hiv

Barnhivcentrum har utarbetat olika typer av pedagogiskt samtalsmaterial som kan vara till hjälp vid samtal och utbildning kring hiv.

Materialet är kostnadsfritt. Beställ via formuläret på denna sida!

Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information.

Samtalsbilder - HIV

Ett bildmaterial för samtal och undervisning kring hiv. Lådan innehåller bilder av hivvirus, röda blodkroppar, trombocyter, cd4-celler och hivmediciner. Med hjälp av dessa kan hivinfektionen förklaras på ett lättsammare sätt för t.ex. barn, unga och vårdnadshavare.

Hivfrågespelet

Ett frågespel med kunskaps- och diskussionsfrågor som uppmuntrar just samtal om hiv. Detta spel kan med fördel spelas med hela familjen i syfte att få ett gemensamt kunskapsgrepp om hiv.

Hivmediciner - när det inte fungerar

Hos de allra flesta uppstår det situationer i livet då det upplevs svårare att dagligen ta sina mediciner. Det här materialet syftar till att underlätta för både patient och vårdgivare i samtal om medicinering och mätbart hivvirus under behandling.

Hiv i mitt liv

Ett material som kan vara till hjälp för att samtala om livet med hiv inom olika livsområden.

För att beställa material fyller du i formuläret nedan.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR