Smittskyddslagen och hiv

Hiv är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

Smittskyddslagen är till för att garantera bra vård för de sjukdomar som ingår i lagen, samt för att sjukvården ska kunna hitta personer med sjukdomar och därigenom förhindra att många blir sjuka.

Lagen innebär både rättigheter och skyldigheter för dem som lever med hiv. Genom smittskyddslagen är det gratis att göra hivtest. Testning kan ske anonymt, men om hiv påvisas måste man uppge sin fulla identitet. Smittskyddsläkaren i Landstinget och Folkhälsomyndigheten är myndigheter som håller sig uppdaterade gällande antalet människor som lever med hiv i Sverige.

Mottagningsbesök och läkemedelsbehandling av hiv är gratis. Personer som lever med hiv har rätt till det stöd som kan behövas för att hantera sjukdomen. Läkaren ska informera om hur virus kan överföras.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR