Vad är hiv?

Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus och är ett virus som kan överföras mellan människor. Utan behandling kan hiv försvaga kroppens immunförsvar, men idag finns det bra läkemedel som förhindrar detta. Den som lever med hiv och har en välfungerande läkemedelsbehandling har ett lika bra immunförsvar som andra. Behandlingen mot hiv måste tas regelbundet hela livet eftersom det än så länge saknas ett botemedel mot hiv.

Hur får man hiv?

Modern hivbehandling ger ett mycket gott skydd mot överföring av hiv, men obehandlat kan hiv överföras mellan människor via blod och kroppsvätskor (sperma, slidsekret och bröstmjölk). De flesta barn som lever med hiv, har fått det från sin mor under graviditet, förlossning eller via bröstmjölk/amning när läkemedel inte funnits till hands eller kanske inte kunnat tas på korrekt sätt. Hiv kan överföras från obehandlade personer med hiv i situationer där kroppsvätskor riskerar att överföras som vid oskyddat sex. Andra situationer där kroppsvätskor överförs och risk för hiv överföring finns är intravenöst missbruk där man delat sprutor, eller fått transfusion med blodprodukter (som inte testats för hiv) och stick- och skärskador i vården (mycket ovanligt).

Det enda sättet att ta reda på om man har hiv är genom ett hivtest, ett blodprov. Många personer känner till en början inte av några symptom, medan vissa får en s.k. primärinfektion som kan liknas vid de symptom som förekommer vid influensa.

Vad händer i kroppen?

Hiv förstör kroppens immunförsvar genom att angripa vita blodkroppar. I immunförsvaret ingår olika typer av vita blodkroppar, hivviruset angriper främst den typ av vit blodkropp som kallas CD4-cell. När CD4-cellen blivit infekterad byggs virusets arvsmassa in i CD4-cellens arvsmassa. I cellen bildas därefter nya viruspartiklar och det leder till att CD4-cellerna förstörs. CD4- cellerna har flera funktioner i immunförsvaret och utan CD-4 celler fungerar immunförsvaret mycket dåligt. Med läkemedel hindras viruset från att bilda fler viruspartiklar och CD4- cellerna återhämtar sig igen. Utan läkemedel ökar virusnivån och fler CD4- celler angrips och CD4- cell antalet sjunker. Kroppens förmåga att försvara sig mot sjukdomar och andra infektioner försämras och personen kommer att insjukna i en eller flera allvarliga infektioner. Utan läkemedelsbehandling riskerar personen att bli svårt sjuk och dö. Det tillståndet är livshotande och kallas aids. Att påbörja en läkemedelsbehandling i detta skede kan innebära att personen återfår ett gott immunförsvar när nivåerna av hivvirus minskar.

Hur vanligt är hiv?

Idag lever 38 miljoner människor i världen med hiv. Av dem är cirka 2,8 miljoner barn och unga upp till 19 år. Mer än 90 procent av de barn som lever med hiv har fått viruset från sin mor under graviditet, förlossning eller amning p.ga. att modern inte haft tillgång till läkemedelsbehandling.

I Sverige lever drygt 5000 personer med känd hiv. Sverige har uppnått UNAIDS mål, det så kallade 90-90-90. Detta innebär att minst 90% av de som lever med hiv känner till sin diagnos, att minst 90% står på läkemedelsbehandling och att minst 90% har omätbara virusnivåer.

Ungefär 113 barn och ungdomar under arton år lever med hiv i Sverige.

Det finns effektiva mediciner

Läkemedelsbehandling leder till omätbar virusnivå och ett starkt immunförsvar. Medicinerna hindrar viruset från att föröka sig vilket gör att virusnivån i blodet snabbt sjunker och att immunförsvaret kan fungera på ett normalt sätt. Då det idag saknas ett botemedel, är hiv att betrakta som en kronisk sjukdom och behandlingen är livslång. Alla som lever med hiv bör ha behandling, både utifrån sin egen hälsa och också utifrån en smittskyddsaspekt. Risken att överföra virus förekommer endast då höga virusnivåer finns i kroppen. Det är alltid viktigt att inleda läkemedelsbehandling innan allvarliga symtom på hivinfektionen uppstår.

En viktig effekt av dagens moderna hiv-läkemedel är att de förhindrar överföring från mor till barn. Optimal behandling hos en hivpositiv gravid kvinna och att undvika amning förhindrar överföring av virus till fostret. Överföringsfrekvensen är mindre än 0,5 %. Årligen föds mellan 60-80 friska barn av hivpositiva mödrar i Sverige.

De läkemedel som används nu har få biverkningar. En del av de läkemedel som tidigare användes var kända för kraftiga biverkningar, dessa används nu sällan. Medicinering kan i de flesta fall tas bara en eller två gånger per dygn och medicinerna utvecklas hela tiden angående tablettstorlek och olika beredningsformer. Om en person med hiv har biverkningar av sina läkemedel är det viktigt att tala med vårdpersonalen om möjligheten att kunna byta mediciner.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR