Vad är hiv?

Hiv är en förkortning för för humant immunbristvirus. Hiv förstör människokroppens immunförsvar, men idag finns det bra mediciner som förhindrar detta. Det betyder att en person med hiv som har tillgång till mediciner, kan leva lika länge som andra. Det finns idag inget botemedel mot hiv.

Hur får man hiv?

Hiv kan överföras via blod och kroppsvätskor. Detta kan ske via sexuellt umgänge, intravenöst missbruk där man delat sprutor, transfusion med blod eller blodprodukter, stick- och skärskador i vården. Överföring av virus kan också ske från mor till barn under graviditet, förlossning och via bröstmjölk.

Det enda sättet att ta reda på om man har fått hiv är genom ett hivtest, ett blodprov. Många personer känner till en början inte av några symptom, medan vissa får en s.k. primärinfektion som kan liknas vid de symptom som förekommer vid influensa.

Vad händer i kroppen?

Hiv förstör kroppens immunförsvar. I immunförsvaret finns det olika typer av vita blodkroppar, hivviruset angriper främst den typ av vit blodkropp som kallas CD4-cell. När CD4-cellen blivit infekterad byggs virusets arvsmassa in i CD4-cellens arvsmassa. I cellen bildas nya viruspartiklar och det leder till att CD4-cellerna (immunförsvaret) förstörs. Allt eftersom virusnivån ökar, minskar antalet CD4-celler och kroppens förmåga att försvara sig mot sjukdomar och andra infektioner försämras. Utan läkemedelsbehandling riskerar personen att bli svårt sjuk. Det tillståndet kallas aids och leder till en för tidig död. Att påbörja en läkemedelsbehandling i detta skede kan innebära att personen återfår ett gott immunförsvar när nivåerna av hivvirus minskar. Innan läkemedelsbehandling fanns ledde aids oundvikligen till döden.

Hur vanligt är hiv?

Effektiv läkemedelsbehandling har gjort att människor kan leva ett långt och friskt liv trots hiv. Idag lever 37 miljoner människor i världen med hiv. Av dem är cirka 1,8 miljoner barn yngre än femton år. Mer än 90 procent av de barn som lever med hiv har fått viruset från sin mor under graviditet, förlossning eller amning pga att modern inte haft tillgång till läkemedelsbehandling.

I Sverige lever drygt 7000 personer med hiv. Sverige har uppnått UNAIDS mål, det så kallade 90-90-90. Detta innebär att minst 90% av de som lever med hiv känner till sin diagnos, att minst 90% står på läkemedelsbehandling och att minst 90% har omätbara virusnivåer.

Ungefär 110 barn och ungdomar under arton år lever med hiv i Sverige.

 

Det finns effektiva mediciner

Dagens moderna läkemedelsbehandling leder till omätbar virusnivå och starkt immunförsvar. Diagnosen hiv innebär inte längre en dödsdom. Numera är hiv snarare att betrakta som en kronisk och livslång sjukdom. Alla som lever med hiv bör ha behandling, både utifrån den egna hälsan och också utifrån en smittskyddsaspekt. Risken att överföra virus förekommer endast då höga virusnivåer finns i kroppen. Det är alltid viktigt att inleda läkemedelsbehandling innan allvarliga symtom på hivinfektionen uppstår.

En viktig effekt av dagens moderna hiv-läkemedel är att de förhindrar mor-barnsmitta. Optimal behandling hos en hivpositiv gravid kvinna förhindrar överföring av virus till fostret. Överföringsfrekvensen är mindre än 0,5 %. Årligen föds mellan 60-80 friska barn av hivpositiva mödrar i Sverige.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR