Om oss

Barnhivcentrum är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv.

Vi bistår kostnadsfritt vårdgivare, myndigheter, organisationer och enskilda med kunskap om hiv hos barn och ungdomar. Vi som arbetar inom Barnhivcentrum är även kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Vendela Hagås Barnsjuksköterska
Lina Stocke Kurator
Kristin Harning Kurator
Maja Nanneson Kurator
Sandra Soeira-Atmadja Barnläkare
Charlotte Buxbaum Barnläkare
Erik Belfrage Barnläkare
Johanna Rubin Barnläkare
Lars Navér Överläkare

Vi har tystnadsplikt och all inkommande information är sekretessbelagd.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR