Barn med hiv i Sverige

Barn och unga med hiv i Sverige är friska och kan leva ett liv med samma möjligheter och framtid som andra. Idag lever omkring 113 barn och ungdomar med hiv i Sverige.

Flertalet barn som lever med hiv i världen har smittats vertikalt av sin mor under slutet av graviditeten, vid förlossningen eller via amning. För närvarande lever cirka 113 barn och ungdomar yngre än 18 år med hiv i Sverige. Årligen föds 60–80 barn av kvinnor som lever med hiv i Sverige och under de senaste tio åren har endast några få barn smittats med hiv i landet. Överföringsfrekvensen uppskattas till < 0,5%. Bakgrunden till de goda resultaten är en god mödrahälsovård, en allmänt accepterad hiv-screening av gravida samt effektiv profylax mot mor-barn-transmission av hiv. Årligen diagnostiseras dock hiv hos flera barn och ungdomar som immigrerat eller adopterats från endemiska områden. För flera av dessa barn är diagnosen känd och behandling insatt, redan före ankomst till Sverige. Inget barn har avlidit av hivrelaterade tillstånd i Sverige under det senaste decenniet

Friska barn med en kronisk sjukdom

Barn med hiv har goda möjligheter att leva ett normalt liv med samma förutsättningar som andra barn när det gäller skola och fritidsaktiviteter. Att leva med hiv innebär inga begränsningar i studie- och yrkesval. Det är fullt möjligt att leva i en parrelation utan att överföra virus till sin partner sexuellt, eftersom risken för överföring vid välbehandlad hiv är ytterst minimal. Att leva med hiv är inte ett hinder för att kunna skaffa egna friska barn.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhivcentrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR