Behandling och uppföljning

Allmänt om uppföljning av barn och unga som lever med hiv:

Vi rekommenderar att barn och ungdomar som lever med hiv följs av ett team där sjuksköterska, kurator och läkare ingår. Teamet bör ha goda kunskaper om både hiv-vård och barn/ungdomsmedicin. Liksom barn med andra kroniska sjukdomar har barn som lever med hiv rätt till provtagning och vård i en barnanpassad miljö. I Stockholm finns en barnhivmottagning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge. I andra delar av landet sköts uppföljning och vård av barn som lever med hiv i samarbete mellan barnklinik och vuxeninfektionsklinik.

Läkarbesök med provtagning av hiv-RNA rekommenderas minst 4 gånger per år. Vid besöken på barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus fästs stor vikt vid att undervisa barnen om sin sjukdom. Alla barn uppmuntras till att delta i hivskolan, en lägerverksamhet med åldersanpassade grupper, som anordnas årligen. I Stockholm följs barnen på barnhivmottagningen tills de fyller 16 år, därefter slussas de successivt in i vuxenvården via en överföringsmottagning som drivs tillsammans med vuxeninfektionskliniken. Syftet är att på ett strukturerat sätt föra över ungdomarna till vuxenvården och gradvis förbereda dem att själva ta ansvar för sin medicinering och vård. På denna mottagning finns även sexologisk kompetens.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR