Barn med hiv i Sverige

Barn och unga med hiv i Sverige är friska och kan leva ett liv med samma möjligheter och framtid som andra. Idag lever omkring 130 barn och ungdomar med hiv i Sverige.

Majoriteten barn som lever med hiv har fått hivviruset från sin mamma under graviditeten, vid förlossningen eller under amningsperioden. Med största sannolikhet p.g.a. att mamman inte har haft tillgång till läkemedelsbehandling eller att hennes diagnos varit okänd. Ungefär hälften av de barn och unga som lever med hiv i Sverige är patienter på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

I Sverige är rekommendationen att både barn och vuxna som lever med hiv bör behandlas med läkemedel. Liksom vid andra kroniska sjukdomar bör regelbundna kontroller utföras på sjukhus. Barn som lever med hiv besöker sjukvården ungefär fyra gånger per år. Vid dessa besök tas blodprov för att mäta virusmängd och bedöma funktionen på immunförsvaret. Målet vid behandling av hiv är att nivån på hivviruset ska vara omätbar.

Friska barn med en kronisk sjukdom

Barn med hiv har goda möjligheter att leva ett normalt liv med samma förutsättningar som andra barn när det gäller skola och fritidsaktiviteter. Att leva med hiv innebär inga begränsningar i studie- och yrkesval. Det är fullt möjligt att leva i en parrelation utan att överföra virus till sin partner sexuellt, eftersom risken för överföring vid välbehandlad hiv är ytterst minimal. Att leva med hiv är inte ett hinder för att kunna skaffa egna friska barn.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR