Positivt provsvar

    Rutin vid positivt provsvar hiv.
    Barn 0-18 år.

    Ladda ner fil

Vårdgivare

Här finns information för dig som arbetar inom vården och som möter barn och unga med hivinfektion.

BVC och skolhälsovård
Barn med hiv skall som alla andra barn följas på BVC och senare i skolhälsovården.
Barn med hiv bör vaccineras enligt svenskt barnvaccinationsprogram med undantag för BCG -vaccination som ej rekommenderas. Vid obehandlad hivinfektion eller vid nedsatt immunförsvar till följd av hivinfektionen, skall vaccination planeras i samråd med behandlande läkare. Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) rekommenderas till både pojkar och flickor i åldrarna 11 till 18 år.

Tandvård
Vid tandvård krävs ingen specialistmottagning. Barn med hiv kontrolleras och behandlas vid en allmän tandläkarmottagning.

Informationsplikt i kontakt med vårdgivare
Vårdnadshavare till barn med hiv behöver endast informera vårdgivaren om barnets diagnos i samband med situationer där risk för blod-blodkontakt finns (t.ex. vid provtagning/nålsättning, vaccinationer, såromläggning, operationer, tandvårdsbesök etc.). Vid besök som inte innebär risk för blod-blodkontakt som t.ex. besök hos logoped, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog eller vid vanlig kroppsundersökning av läkare, har familjen inte skyldighet att informera om barnets diagnos. Om familjen/vårdnadshavare önskar så kan det team som sköter uppföljningen av barnets hivinfektion hjälpa till med att informera andra vårdgivare.

Hygienrutiner
Inga särskilda hygienrutiner vid mottagningsbesök för barn med hiv. Allmänna hygienrutiner kring provtagning etc.

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR