Vi erbjuder

  • En årligen återkommande nationell konferens om barn och hiv.
  • En samlad kompetens dit de som möter barn och ungdomar med hiv, kan vända sig för information och rådgivning.
  • Medicinsk rådgivning och psykosocial/familjeterapeutisk rådgivning.
  • Rådgivning, stöd- och utbildningsinsatser på plats ute i landet med patienter och/eller på berörd klinik.
  • Pedagogiskt och skriftligt material att använda vid samtal med och undervisning av barn med hiv.
  • Informationsmaterial om barn och ungdomar med hiv.
  • Riktade föreläsningar/utbildningar om barn och unga med hiv.
  • Informationsarbete och kontakt med media och andra intresserade för att förmedla kunskap om barn och hivinfektion i Sverige.
  • Hivskola för barn och ungdomar mellan 10-18 år två gånger årligen. Hivskolorna är åldersuppdelade enligt följande: 10-12 år och 13-18 år.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR