Familjehivskola för barn 0-12 år och deras familjer

Ungefär vartannat år ordnar barnhivcentrum familjehivskola för barn som lever med hiv och deras anhöriga. På familjehivskolan får ni som familj möjlighet att lära känna varandra, att umgås och att dela erfarenheter. Det finns tid för gemensam lek och pyssel. Vi avsätter tid för vuxna då ni får tid att prata själva och samtidigt delas barnen in i grupper med möjlighet att lära sig mer om hiv och att lära känna varandra.

Tillbaka

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR