Adoption

Varje år kommer ca 300 barn till Sverige genom adoption. En del av dessa barn har olika kroniska sjukdomar. På senare år har flera barn som lever med hiv fått nya familjer i Sverige genom adoption.

För en familj som funderar på att adoptera och vill bli familj till ett barn som lever med hiv är det bra att veta att alla barn i Sverige har rätt till åldersanpassad vård för sin sjukdom och att läkemedel mot hiv är gratis livet ut. Förutom vårdens resurser finns det också flera patientföreningar som arbetar med stöd till familjer som lever med hiv.

Inför adoption av ett barn med hiv är familjen välkommen att kontakta oss på Barnhivcentrum för att få svar på frågor och funderingar. När beslutet om adoption är taget kan vi ge råd inför barnets resa/ankomst och hjälpa föräldrarna att ta kontakt med den barn- eller infektionsklinik där barnet kommer att följas för sin sjukdom. Det är bra att få kontakt med både Barnhivcentrum och, om man vill, även med BVC innan barnet kommit till familjen för att avtala ett ungefärligt datum för besök efter barnets hemkomst. Barn som lever med hiv kan göra den så kallade adoptivbarnsundersökningen i samband med det första besöket hos sin hiv-läkare.

Det är av stort värde för barnets framtida vård om barnets historia finns dokumenterad vid adoptionen. Det är också bra att få med sig hiv-mediciner för minst 1-2 månader i samband med att barnet anländer eftersom det är bäst att fortsätta med invanda mediciner tills all hiv-provtagning och andra undersökningar i Sverige är klara.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR