Från barnhivkonferensen 2016

    Tobias Alféns föeläsning finns att ta del av här.

    Ladda ner fil

Barnhivkonferens

Sedan 10 år tillbaka arrangerar Barnhivcentrum årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige.

Alla som arbetar inom klinisk sjukvård med barn och ungdomar med hiv är välkomna till Barnhivdagen 10 år, 2019!

Fredagen den 27 september, kl 8.30 – 16.00, Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

På förmiddagen; kl 8.30-13.00 är även andra intresserade välkomna till föreläsningar med fortbildning inom området barn/unga med hiv. Under eftermiddagen samlas kliniskt verksamma i tre yrkesvisa grupper; läkare – sjuksköterskor – socionomer/kuratorer för diskussion och fortbildning. Programmet är kostnadsfritt. Lunch ingår. Vänligen uppmärksamma att en del av programmet kommer att hållas på engelska.

Med vänliga hälsningar Barnhivcentrum; en enhet inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Svara senast 13 september till johanna.rubin@sll.se ange specialkost, yrkeskategori, klinik, närvaro halv/hel dag och ev. förslag på diskussions/programpunkt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR