Barnhivkonferens – 2 oktober 2020

Sedan 10 år tillbaka arrangerar Barnhivcentrum årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige.

Datum för höstens konferens (2020) är nu ändrat till den 2 oktober!

Nedan följer det program som vi hade under konferensen i september 2019. Tiill höger finns ett par föreläsningar att ladda ner.

 

 

Program Barnhivdagen – 27 september 2019

08.45 – 09.00   Registrering

09.00 – 09.15   Välkomna, presentationer och introduktion till dagen.

09.15 – 10.00   Hiv i Sverige och världen. Docent Lars Navér, Barnhivcentrum.

10.00 – 10.20   Kaffepaus

10.20 – 11.10   Neurocognitive disorders in youth with HIV. Dr Daniella Chilton, UK.

11.10 – 11.20    Questions for Dr Chilton

11.20 – 12.00   A transition pathway: ”All about me” – The Leeds approach (UK). Överföringsmottagning i Leeds, UK presentation av CHIVAs dokument ”Guidance for clinics in transition”. R.N Maria Dowie, Children and Young People’s HIV Clinical Nurse Specialist, UK.

12.00 – 12.10   Questions for Maria Dowie

12.10 – 12.15   Förekomsten av neurologiska komplikationer och neuropsykiatriska diagnoser hos barn och unga med hiv i Sverige. Johanna Rubin, barnläkare, Barnhivcentrum, Stockholm.

12.15 – 13.15   LUNCH

13.15 – 14.00   Injectable ARVs for youths. Dr Daniella Chilton

14.00 – 15.15   Yrkesvisa gruppseminarier och kaffe. (läkare/sjuksköterskor/kuratorer)

15.15 – 15.45   Paneldiskussion med Drs D. Chilton, E. Belfrage, L. Navér and R.N M Dowie

15.45 – 16.00   Information om framtida möten och diskussion om nätverkets roll. Sammanfattning av dagen och utvärdering.

 

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR