Från barnhivkonferensen 2016

    Tobias Alféns föeläsning finns att ta del av här.

    Ladda ner fil

Barnhivkonferens

Sedan åtta år tillbaka arrangerar Barnhivcentrum årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige.

Den 21 september 2018 träffas vi som är kliniskt verksamma, boka gärna av datumet i din kalender redan nu. Inbjudan vänder sig till läkare, sjuksköterskor och socionomer/kuratorer som arbetar med barn och unga med hiv. Mer information kommer längre fram.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR