Barnhivkonferens – 2 oktober 2020

Sedan 11 år tillbaka arrangerar Barnhivcentrum årligen en tvärprofessionell konferens om barn och unga som lever med hiv, i Sverige.

Datum för höstens konferens (2020) är nu ändrat till den 2 oktober och det är möjligt att delta digitalt. Se program längre ner på sidan.

Till höger finns ett par föreläsningar från konferensen 2019 att ladda ner.

 

PROGRAM 2020:
9.00 – 9.15     Johanna Rubin, barnläkare, hälsar välkomna, inloggning i zoom m.m.
9.15 – 9.50     Lars Navér, barnhivläkare, docent, Stockholm:  Hiv i Sverige och världen.
10.00- 11.00  Hermione Lyall läkare, forskare, Imperial College, London; Berättar och svarar på frågor om hiv och amning. Dr Hermione Lyall is a consultant paediatrician with special expertise in paediatric infectious diseases. Research areas: Prevention of transmission of HIV from mother to child, management of HIV in children, management of other congenital infections including CMV and toxoplasma.                   
11.00-11.20    Paus
11.20-11.40    Maja Nannesson, kurator barnhivteamet: Om en undersökning angående sexualitet och hälsa hos unga med hiv. En studie ihop med Folkhälsomyndigheten. 
11.40-12.30    Presentationer från kollegor i Norden om deras verksamheter. 
12.30-13.30    Lunch
13.30-14.45    Professionsindelning. Grupp- och patientdiskussioner. 
14.45-15.15    Paus
15.15-15.30    Återsamling, erfarenheter från gruppdiskussioner – diskussion med alla. 
15.30-16.00    Planering för nästa års konferens. Datum, summering, avslut, utvärdering.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR