Positivt provsvar

    Rutin vid positivt provsvar hiv.
    Barn 0-18 år.

    Ladda ner fil

För vårdgivare

Här finns information för dig som arbetar inom vården och som möter barn och unga med hivinfektion.

BHV och skolhälsovård Barn med hiv skall som alla andra barn följas på BVC och senare i skolhälsovården. Barn med hiv bör vaccineras enligt svenskt barnvaccinationsprogram med följande justeringar:

· BCG-vaccination, vilket erbjuds på BVC till barn med riskfaktorer för tuberkulos, skall inte ges varken till behandlat eller obehandlat barn med hiv.

· Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) skall ges i tre doser till barn och unga med (även välbehandlad) hivinfektion.

· Det är viktigt att se till att alla barn och unga erbjuds vaccination mot hepatit B.

Vid obehandlad hivinfektion eller vid nedsatt immunförsvar till följd av hivinfektionen, skall vaccinationerna planeras i samråd med behandlande läkare.

Tandvård Vid tandvård krävs ingen specialistmottagning. Barn med hiv kontrolleras och behandlas vid en allmän tandläkarmottagning.

Informationsplikt i kontakt med vårdgivare Vårdnadshavare till barn med obehandlad hiv och barn/unga med obehandlad hiv som söker vård själva, behöver informera vårdgivaren om hivdiagnosen (uppge att risk för blodsmitta finns) i samband med situationer där risk för blod-blodkontakt finns (t.ex. vid provtagning/nålsättning, vaccinationer, såromläggning, operationer, tandvårdsbesök etc.).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR