Mina mediciner

    Denna broschyr delas ut till de barn och ungdomar som börjar med hiv-medicin.

    Ladda ner fil

Hiv-läkemedel till barn och unga

Med läkemedelsbehandling förväntas barn och unga få en normal livslängd med god livskvalitet.

Sedan mitten på 1990-talet finns effektiva och bra läkemedel som kan bromsa hiv-infektionen. Tidigare väntade man med medicinstart om barnets immunförsvar (CD4-celltal) var bra. Idag vet vi att det är en fördel på lång sikt att börja så tidigt som möjligt med behandling.

Vad gör medicinerna?

Läkemedlen hindrar nybildningen av virus på olika sätt:

  1. Förhindra omvandling av virus-RNA till DNA. Därmed hindras virusets genetiska material att komma in i människans cellkärnor och starta produktion av nytt virus.
  2. Förhindra att omvandlat virus-DNA tas upp i cellkärnan.
  3. Förhindra att nytt virusmaterial (protein) bildas.

Om bara ett läkemedel används hittar virus nya vägar att komma förbi det hinder som läkemedlet skapat. Det kallas resistens. Om resistens uppstår betyder det att läkemedlet kommer att sakna effekt eller ha en begränsad effekt. För att inte resistens ska uppstå ordineras tre olika läkemedel med olika verkningsmekanism.

Hur tar man läkemedlen?

Läkemedlen finns som tabletter och i flytande form (så kallade mixturer). I tabletter kan det finnas två eller tre olika läkemedel så att färre tabletter behöver tas. Medicinen tas en eller två gånger per dag. Mindre barn tar oftast två eller tre olika mixturer. Från 3-6 års ålder kan barnen ofta svälja små tabletter och vid 6 års ålder klarar flertalet barn av att svälja större tabletter. För äldre tonåringar fungerar det ofta med 1-2 tabletter, en gång per dag.

 

Hur ofta kontrolleras barn och ungdomar?

Eftersom otillräcklig eller felaktig medicinering kan leda till att viruset blir resistent, är medicinbehandlingen av största betydelse. Barn och föräldrar får träffa ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en läkare var tredje månad. Då tas blodprov, längd och vikt kontrolleras och läkaren gör en kroppsundersökning. I blodprov kontrolleras effekten av medicinen, virusnivåer i blodet och immunförsvar (CD4-celler). I blodprov kontrolleras också olika kroppsfunktioner. Det är viktigt att få prata om hur medicineringen fungerar och om hur man mår. Om det finns svårigheter försöker teamet hjälpa och stötta barn och familj på olika sätt.

Vid 16 års ålder byter man från barnklinikens mottagning till att träffa teamet på en överföringsmottagning som ligger på infektionskliniken. Där får man gå kvar till ca 24 års ålder. Vid 18 års ålder får man i stället träffa sjuksköterska, kurator och läkare från infektionskliniken.

En viktig del av behandlingen är att lära sig mer om sin sjukdom. Därför finns olika gruppverksamheter, som exempelvis en 2-3 dagars hiv-skola för barn och ungdomar. Föräldrainformation erbjuds 1-2 ggr/år.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR