Familjehivskola för barn 0-12 år och deras familjer

18-19 mars 2017

Vartannat år ordnar vi en familjehivskola för barn med hiv och deras anhöriga. På familjehivskolan får ni som familj möjlighet att lära känna varandra, att umgås och att dela erfarenheter. Det finns tid för gemensam lek och pyssel. Vi avsätter tid för vuxna då ni får tid att prata själva och samtidigt delas barnen in i grupper med möjlighet att lära sig mer om hiv och att lära känna varandra.

6-8 maj 2022 anordnar Barnhivcentrum ett familjeläger tillsammans med patientorganisationen Noaks Ark Stockholm. Familjelägret är en del av det 3-åriga projektet Vän med virus.

Familjeläger – inbjudan och anmälan

Vän med virus

Vän med virus är ett sammarbete mellan Noaks Ark Stockholm och Barnhivcentrum med medel från Allmänna Arvsfonden. Under perioden 2019-06-30 till 2022-06-3. Projektet har syftat till att öka kunskaperna om hiv och underlätta för familjer att kunna ha öppna samtal om sjukdomen samt bidra till en normalisering av hiv som en sjukdom bland andra sjukdomar. Under projektet har nya böcker, film och en webbsida om hiv tagits fram. Allt riktat mot barn och deras familjer.

Här kan du läsa mer om projektet

Noaks Ark – Vän med virus

Karolinska – Nya barnböcker och film ska stötta i samtal om hiv

 

 

 

 

Tillbaka

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Barnhivcentrum, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress kontakt@barnhiv.se.

Barnhiv Centrum förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR